Kontra 2006

Här är laguppställningen från säsongen 2006

Kontra STHLM 2006

Bakre stående raden från vänster till höger:
Johan ”Pop-Johan” Nyman, Palle Berlin, Kaj ”K.G.” Bäckström, Joel Bergqvist, Olle ”Ghassan” Axelsson, Erik ”Lindkovic” Lindgren, Jonas ”Face” Martinsson, Peter Andersson

Sittande från vänster till höger:
Fredrik ”Freddie” Carlsson Lindberg, Jon ”Ellen Key” Molin, Jonas ”Thurkovic” Thurfors, Daniel ”Pettson” Pettersson, Anders Ternow, Jonas Ståhl

Saknas på bilden:
Habib Melhem, Johan ”Hagge Hartass” Hardstedt, Martin ”Konie” Ehrencrona, Magnus ”Meg” Lundqvist, Hugo Scherman, Peter ”Sweet Pete” Eriksson, Jonas ”Lundkovic” Lundqvist