Kontra 2007-2008

Face Ternão K-G Jon
Peter Ghassan Palle Pelle
Hugo Ståhl Joel Pop
Hagge Hartass

Uppifrån, vänster till höger: Face, Ternão, Kaj, Jon, Ordf, Olle, Palle, Pelle, Mister, Ståhl, Hitte-Joel, Pop-Johan, Hagge