Stockholms stad 1 – 0 Anders Bagge

Kamrater!
Bifogar min korrespondens med Stockholms stadshus. Upprinnelsen är ett samtal med Ståhl över en öl på Läckerbiten en onsdag för inte allt för länge sedan. Jag inser att jag framstår som en milt störd person i korrespondensen. En insikt som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Hur som helst, mycket nöje.
——————-
anders bagge <anders.bagge@xxxxxxxx.com> den 13 december 2007 21:17
Till: x.x@stadshuset.stockholm.se

Hej.
Jag heter Anders Bagge och jag har ett förslag som rör fotbollsplaner och belysning.

Under en stor del av året är det mörkt på kvällarna. Temperaturen är emellertid tillräckligt hög för att man ska kunna spela fotboll och syssla med andra utomhusaktiviteter. Som jag har förstått det är belysning vid fotbollsplaner något man antingen har påslagen eller avslagen. Många gånger är belysningen när den väl är igång inte heller den starkaste. Jag spelar själv i Korpen och på flera platser i stan är ljuset väldigt svagt när det väl slås på. Jag antar att det har att göra med att kostnaderna för belysning som står på under långa stunder kan bli ganska höga och att man därför kanske tar till i underkant när man dimensionerar belysningen för att spara kostnader. Det är visserligen bara mina spekulationer. Till förslaget.

Jag föreslår att kommunen testar belysningsautomater. På samma sätt som SL och Gatukontoret använder sig av myntautomater skulle kommunala fotbollsplaner kunna göra detsamma med sin belysning. Jag har inte satt mig in i siffrorna alltför mycket, men om belysningen på en sjumannaplan är på 10 000 Watt blir det 10 kWh per timme. En kilowattimme kostar högt räknat 1 kr för en privatperson, säkert mindre för kommunen. Det blir 10 kr för en timme i rena elkostnader. Eftersom man ofta är betydligt fler när man spelar fotboll finns det många att slå ut kostnaderna på. Då betalningsviljan sannolikt är betydligt högre borde kommunen här kunna ta ut ett tillräckligt högt pris för att täcka borde bygg-, drifts- och underhållskostnader, förutsatt att systemet tas i bruk på platser dit folk lätt kan ta sig.

På detta vis får kommunen mer ut av redan gjorda investeringar i byggandet av fotbollsplaner, staden blir mer levande. Möjligen skulle en del politiker kunna invända att nyttjandet av en allmänning inte får vara avhängigt betalningsförmåga. Men om alternativet är att ingen fotboll kan spelas för att det inte finns ljus eller för att ljuset är för dåligt hävdar jag att man med lite cost/benefit-analys ganska snabbt skulle komma fram till att förslaget gav högre nytta också för kommunens pengar.

Jag har själv inte haft möjligheten att lägga ner all den tid som krävs för att göra en ordentlig analys men Idrottsförvaltningen borde ha tillgång till den data som krävs för att räkna mer på saken.

Med vänlig hälsning,

Anders Bagge

x x<x.x@stadshuset.stockholm.se> den 21 december 2007 12:13
Till: anders.bagge@xxxxxxxx.com

Hej Anders

Tack för ditt mail till borgarrådet xx. Hon har bett mig besvara det.

Det är en intressant idé du har. Men det är sannolikt så att organisationen kring myntautomaterna med tömning, service, skadegörelse mm skapar kostnader som inte står i proportion till den tänkta nyttan. Intäkterna skulle heller knappast räcka till investeringskostnaden för belysningen.

Vi försöker att alltid ha adekvat och fungerande utrustning på alla idrottsanläggningar men det är möjligt att någon fotbollsplan kan ha underdimensionerad belysning. Det är givetvis också en bedömningsfråga som inte självklart låter sig avgöras hur som helst.

Det finns också gränsdragningsproblem för när en pay-and-playfunktion skulle kunna kopplas in. Dessa tider skulle då automatiskt stängas av för de ungdomar vi vill ha på idrottsplatserna.

Med vänliga hälsningar

xx

anders bagge <anders.bagge@xxxxxxxx.com> den 21 december 2007 13:26
Till: xx<x.x@stadshuset.stockholm.se>

Hej.
Tack för svaret. Kort replik:

Gatukontoret kan sköta insamling och service. Det gör de redan för en
mängd p-automater. Att tömma och serva kanske 50 automater till borde
inte ge särskilt mycket högre kostnader på marginalen. Och
samordningsvinster är ju hett i offentlig förvaltning nu för tiden.

Armaturer finns redan på många ställen men belysningens styrka kan
vara klen. Låga Watt-tal är billigt men ger dålig belysning.
Intäkterna från mitt förslag skulle åtminstone ge intäkter att serva.

De ungdomar vi vill ha på idrottsplatserna finns där bara på sommaren
när det är ljust. Om vi vill ha dem där även under mörkare årstider
kanske det är bättre att ta några kronor i betalt av dem än att de
inte går dit alls.

I en väl genomförd cost/benefit-analys bör man också ta hänsyn till
att ungdomarna sannolikt får en bättre hälsa, begår färre brott, når
bättre resultat i skolan, vidgar sin umgängeskrets etc.

Jag tackar för er tid och kommer säkert att få anledning att återkomma
med fler fantastiska förslag, haha.

God Jul!

/Anders Bagge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *